Accepteren dat het is zoals het is

 

Familieopstellingen

familieopstellingenWat zijn familieopstellingen?

Een familieopstelling is een methode die, zonder veel woorden, laat zien welke plek we in ons huidige gezin of onze familie van herkomst innemen. Opstellingen helpen om tot dan toe verborgen of half bewuste verbanden en patronen te zien, en tonen wat er nodig is om deze patronen te doorbreken.
De systemische manier van kijken bij opstellingen, is ook een manier van naar de wereld en het leven kijken: zonder oordeel, zonder dat het één beter is dan het ander. Vooral dit aspect wordt door veel deelnemers als prettig en bevrijdend ervaren.

Hoe gaat het?

Tijdens een opstelling kunt u een vraag of thema inbrengen. De begeleider zal u vragen om uit de andere deelnemers iemand aan te wijzen als representant voor u zelf en representanten voor één of enkele van uw familieleden. Deze representanten hoeven daar niets voor te doen en hebben ook nauwelijks informatie over de familie van de cliënt. De representanten worden met zorgvuldigheid door de inbrenger van de vraag in een open ruimte opgesteld.
Eén van de bijzondere kenmerken van een opstelling is dat de representanten gevoelens en gedachten hebben die vaak nauw overeenkomen met degene die zij in de opstelling representeren. Zo ontstaat een meestal herkenbaar beeld van de verhoudingen en loyaliteiten in het familiesysteem. Patronen die tot nog toe wel gevoeld, maar niet bewust zijn, worden zichtbaar.
Samen met de begeleider wordt gezocht om compleet te maken wat nog niet voltooid was, of bijeen te brengen wat gescheiden of verloren was. Wanneer het beeld klopt, voelen de representanten en alle andere aanwezigen dat onmiddellijk.
Wat de cliënt er vervolgens mee doet, is uiteraard aan hem of haar. Vaak zorgt een opstelling ervoor dat iemand ‘toestemming’ ervaart om zijn/haar leven naar eigen inzicht en wensen vorm te gaan geven. Soms blijft iemand liever trouw aan een dynamiek die al zo lang zo bekend en vertrouwd is. Elke deelnemer bepaalt dit zelf en daar is geen oordeel over.

Voor wie?

Opstellingen kunnen verhelderende en bevrijdende inzichten geven voor mensen die:

  • worstelen met vragen over relaties met een partner, met ouders, broers of zussen en met kinderen
  • vragen hebben over hoe hun eigen leven loopt
  • inzicht willen krijgen in patronen die steeds terugkomen
  • last hebben van een diep onverklaarbaar verdriet
  • steeds vastlopen in bijvoorbeeld werksituaties

Vooral die vragen, die u al langer bezig houden, waar u misschien al van alles aan hebt proberen te doen, maar op een of andere manier niet verder mee komt.
Het doen van een opstelling is vaak het begin van een nieuw proces in uw leven. Vanuit het accepteren van "dat-wat-er-is" en het oplossende element van een opstelling, kan er een diepe rust ontstaan voor zowel de inbrenger van de vraag als ook in de familie van herkomst.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor een opstelling door middel van het contactformulier.